Home Cégismertető IntellAgent Referenciák Kapcsolat Munkaajánlatok

Cím: 1119 Budapest
  Petzvál József u. 44.
Telefon: +36 (20) 435 3652
Email: contact@profitrade.huIntellAgent

Enterprise mobil alkalmazás platform

Egy modern vállalati informatikai környezetben elengedhetetlenül szükséges a terepen dolgozó, mobil adatforrások munkafolyamatinak magas szintű integrációja a központi rendszerek adatáramlásába. Egy mobil alkalmazás bevezetése során meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a folyamatokban alkalmazott mobil eszközöket könnyen, dinamikusan be lehessen kapcsolni a vállalatirányítási rendszer munkafolyamataiba, oly módon, hogy a háttéralkalmazások működésére ez minél kisebb hatással legyen. Továbbá a mobil eszközökön ki kell alakítani azt az alkalmazáskörnyezetet, amely biztosítja a terepi munkaerő munkafolyamatainak leképzését és a folyamatok végrehajtásához szükséges üzleti objektumok mozgatását. Minél komplexebb az üzleti folyamat, minél heterogénebb az alkalmazott mobil eszközök köre, annál inkább szükséges a vállalati üzleti folyamatok és terepi munkfolyamatok szétválasztása. Hatványozottan igaz ez az olyan vállalati környezetre, ahol nagyszámú mobil adatforrás üzemel, vagy párhuzamosan többféle diszjunkt mobil munkafolyamat is zajlik.

A ProfiTrade 90 Kft. mintegy másfél évtizedes nagyvállalati rendszerintegrációs tapasztalatára, illetve az elmúlt tíz évben mobil eszközök területén felmutatott innovációira építkezve hozta létre a vállalati mobil folyamatintegrációra szolgáló IntellAgent szoftverrendszerét. Az IntellAgent egy komplett mobil middleware és alkalmazásmenedzsment keretrendszer. Az IntellAgent alapvető technológiai sajátságainak köszönhetően felhasználási területének határai nincsenek szigorúan lerögzítve, így több szegmens univerzális megoldása lehet. Technológiailag az IntellAgent egy kliens-szerver szerkezetű szoftverrendszer, amely egy központi szerveren keresztül a mobil eszközökkel felszerelt munkatársakat, illetve a kezelő nélküli fix adatforrásokat (adatgyűjtők, RFID kapuk) közvetlenül bekapcsolja a vállalati folyamatokba. A szerver könnyen integrálható a már meglévő vállaltirányítási rendszerekbe, így univerzális vállalati mobil front-end rendszerként funkcionálhat.

Az IntellAgent a vállalati infrastruktúrában összeköttetést nyújt a külső adatforrások és a belső vállalatirányítási rendszerek között:

Az IntellAgent elsődleges szerepe, hogy egy köztes réteget teremtsen a vállalatirányítási rendszerek és a külső rendszerek között, amely elvégzi a backend és a mobil frontend között az adatok továbbítását és menedzseli a mobil eszközök folyamatait. Az IntellAgent segítségével a vállalatirányítási rendszerek számára biztosítható egy "egykapus" kijárat a mobil eszközök irányába, és felépíthető egy homogén mobil frontend. Az IntellAgent szerver biztosítja az egyes eszközök elosztott adatbázisának szinkronban tartását a központi adatbázis tartalmával, akár offline, akár online csatornák felett. Továbbá az IntellAgent képes a fixen telepített infrastruktúra elemek (elsősorban mérési adatgyűjtők és RFID kapuk) adatait is fogadni és a backend rendszerek felé továbbítani. Az IntellAgent infrastruktúrája lehetőséget biztosít arra, hogy egy rendszeren belül párhuzamosan több különböző folyamat és klienstípus működjön, így egy IntellAgent rendszerből a vállalat összes mobil folyamata kiszolgálható. Ez egyrészt költséghatékony, újrahasznosítható beruházást eredményez, másrészről egyetlen rendszer üzemben tartásával lefedhető a vállalat összes mobil folyamatirányítási igénye, ami mind karbantartási, mind informatikai üzemeltetési szempontból hatékony, egyszerű megoldást nyújt.

Az IntellAgent rendszer fizikai architektúrája az alábbi komponensekből épül fel:

AgentSync szerver: Az AgentSync szerver feladata a kommunikációs folyamatok összefogása, és az online/offline adatkapcsolat párhuzamos működtetéséhez szükséges sorban állási rendszer biztosítása. A kommunikáció mellett az AgentSync szerver host-olja az alkalmazás specifikus interfészeket, amelyek egy konkrét üzleti alkalmazás üzleti objektumainak kezeléséért felelősek.

IntellAgent Control Center: Az IntellAgent infrastruktúra IIS alapú web-es központi üzemeltetési konzolja segítségével adminisztrálható és vezérlehető az infrastruktúra összes folyamata. A szerver felhasználói és adminisztrátorai kizárólag az IntellAgent Control Center felületén keresztül érhetik az IntellAgent infrastruktúrát. Az IntellAgent Control Center modulon keresztül paraméterezhetőek, illetve indíthatóak/leállíthatóak az egyes AgentSync szerverek. Az IntellAgent Control Center felelős az egyes AgentSync szerverekhez besorolt mobil eszközök menedzsmentjéért is, ahol központosítva vezérli a mobil eszközök alkalmazás deployment-jét és távoli adminisztrációját. Az IntellAgent Control Center segítségével fizikai kontaktus nélkül, hálózati kapcsolatok segítségével lehet az eszközökre alkalmazást telepíteni, registry beállításokat végezni, fájlokat mozgatni, illetve az IntellAgent kliensek működési paramétereit módosítani

IntellAgent DB: Az IntellAgent MSSQL adatbázisban tárolja az infrastruktúra működéshez szükséges adatokat, továbbá a backend és a frontent között szinkronizált üzleti objektumokat.

IntellAgent kliensek: Az IntellAgent rendszer mobil felhasználói számára az IntellAgent kliensek nyújtják a felhasználói felületet. Az IntellAgent kliens önálló PDA/TabletPC/Laptop eszközön futó alkalmazás, amely biztosítja a teljes munkakörnyezetet a mozgó munkatársak számára. Az IntellAgent kliens magja egy mobil alkalmazásfuttató keretrendszer, melyben egy tetszőleges mobil alkalmazás könnyen definiálható és testreszabható.

Az IntellAgent infrastruktúra szerves részét képzik a kommunikációs csatornák mind frontend, mind backend oldalon. Frontend irányba az IntellAgent kliensek és az AgentSync szerver között az elsődleges kommunikációs útvonal az IntellAgent saját TCP socket alapú bináris protokollja. Az IntellAgent protokoll tömörített, AES titkosított kommunkációt használ a szerver és a kliens között, ezzel biztosítva a lehető legkisebb adatforgalmat és a kommunikáció biztonságát. Az IntellAgent protokoll felett a mobil eszközök saját kulccsal azonosítják magukat, így a szerver biztosítja a kommunikáció zártságát. Az IntellAgent protokoll mellett a klienseken lehetőség van közvetlen SOAP alapú adatkapcsolat nyitására is.

Az IntellAgent infrastruktúra a backend oldali vállalati alkalmazások irányába több kapcsolódási lehetőséget is kínál. Elsődlegesen SOAP alapú kommunikációval lehet az IntellAgent és a vállalati rendszerek között adatcserét végrehajtani. A SOAP mellett az IntellAgent interfészein definiálható közvetlen adatbázis alapú kapcsolat is OLEDB, vagy ODBC felett, illetve SAP itányba RFC hívásokkal is lehet kommunikálni SAPProxy osztályokon keresztül.