Új Széchenyi Terv Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


Valós idejű tranzakciós és middleware rendszer

"Valósidejű, nagy megbízhatóságú, elosztott adatbázis, tranzakciós és middleware rendszer prototípusának elkészítése" megnevezésű és GOP - 1.1.1-09/01-2009-075 számú innovációs projekt

A napjainkban kialakult gazdasági helyzet üzleti szférájában, ahol a piaci verseny erősödésének következtében a cégek folyamatosan a kiadások visszafogására törekednek, minden szereplő lázasan keresi a hatékonyság és profitabilitás növelésének költségkímélő megoldásait. A hatékonyság növelése együtt jár a menedzsment munkáját támogató korszerű irányítási eszközök alkalmazásával is. Ezek az eszközök általában fejlett módszertanokat egyesítenek magukban a teljes vállalati munkafolyamat monitorozásának, analizálásának, tervezésének és menedzsmentjének támogatására, s képesek folyamatosan valósidejű adatok és teljesítmény-indikátorok szolgáltatására, megteremtve ezzel az áttekinthetőség és a gyors, időben történő beavatkozás lehetőségét. Az automatizálást és optimalizálást elősegítő eszközök alkalmazásának szükségessége egyre nyilvánvalóbbá válik azon cégek és szervezetek számára, melyek nagy szolgáltatási területtel rendelkeznek, számottevő terepi munkaerővel. Ezen vállalatok körében egyre nagyobb teret nyer a mobil vállalati megoldások alkalmazása.

A projektben megfogalmazott fejlesztés célja egy olyan újelvű mobil köztes rendszer ("middleware") prototípusának az elkészítése volt, amely alkalmas arra, hogy a terepen mozgó felhasználók és adatforrások (távadatgyűjtők, autonóm RFID rendszerek, stb.) által kezelt és szolgáltatott adatokat képes valósidőben eljuttatni a vállalatirányítási rendszerek magja, integrált adatbázisa irányába. A piacon jelenleg elterjedt mobil vállalatirányítási rendszerek egyrészt túl specializáltak (egy adott típusú vállalatirányítási rendszert, vagy adott folyamatot tudnak csak kiszolgálni), másrészt valósidejűségük és adatbázis szintű tranzakciókezelésük nem biztosított. Ezért projektünkben új rendszerszemléleti alapon nyugvó megoldást kívántunk elkészíteni a mobil vállalatirányítási rendszerek megvalósítására:

 • Képes elosztott, mobil eszközökön kezelt adatbázisok szinkronitásának biztosítására
 • Optimalizálja az adatcserét a mobil eszközök adatbázisa és a központi rendszerek között
 • Magas szintű tranzakció biztonságot és adatintegritást biztosít
 • Egy rendszerben egyesíti az összes terepen lévő adatforrás kommunikációját, egységes felületet biztosítva a vállalatirányítási rendszerek felé
 • Képes tetszőleges kommunikációs csatorna felett összeköttetést biztosítani a vállalatirányítási rendszerek és a terepen lévő adatgyűjtők között
 • Az adatintegritást és az adatbázisok szinkronitását nem batch módban működő, off-line adatbázis elemek között is biztosítja
 • Egységes keretrendszert biztosít a változó körülmények mellett rövid határidővel kivitelezendő mobil adatgyűjtésre irányuló projektek kivitelezésére.

A projekt során egy összetett kliens-szerver rendszer tervét és prototípusát készítettük el az alábbi alkotóelemekből:

 • Elosztott mobil adatbázisok szinkronban tartásához szükséges adatkezelési algoritmusok és eljárások
 • Mobil alkalmazások leírására alkalmas absztrakciós eljárások
 • Mobil alkalmazások vizuális elemekkel történő fejlesztéséhez (IDE) szükséges eljárások és az ezekre épülő fejlesztőrendszer prototípusa
 • Mobil middleware rendszer prototípus, amely alkalmas tetszőleges mobil csatorna feletti megbízható és hiteles adatcserére mobil eszközökkel
 • Absztrakt, üzleti szintű integrációs felület a vállalatirányítási rendszerekkel történő adatcserére

Az üzleti hasznosítás lehetőségéhez kapcsolódóan jelentős célpiaci jelenléttel és piaci ismeretekkel rendelkezünk.

A projekt eredményein alapuló új termékek célpiaca nagy vonalakban megegyezik a jelenlegi terepi munkafolyamat irányító rendszerek és a munkafolyamat vezérlő/optimalizáló rendszer (általánosan fogalmazva a CRM rendszerek speciális szegmense) területével. A piac felvevő szereplői elsősorban a terepi munkát vagy elosztott helyszíneken feladatokat ellátó flottával rendelkező szervezetek és vállalatok (pl. közművek, telefontársaságok, karbantartó cégek, stb.) Ezen felül azon gyártók, vagy szállítók is potenciális ügyfeleket jelentenek, amelyek nagyobb saját flottát üzemeltetnek (SFA), vagy ügynöki hálózattal dolgoznak (pl. biztosítók). Összefoglalva a célpiac legfőbb jellemzője, hogy olyan, általában speciálisan képzett munkaerőt mozgatnak a terepen, melynek működtetési költsége szignifikáns és a terepen lévő emberek szerepköre diverzifikált. Ezen felül a "mobil munkaerő" gyakran kerül kapcsolatba a cég közvetlen ügyfeleivel, és jelentős logisztikai feladat a munkaerő hatékony mozgatása. A projekt által megteremtett rendszer tipikus ügyfelei olyan nagyobb társaságok lesznek, amelyek 50-5000 szakemberből álló munkaerővel látják el a geográfiailag elosztott feladatiak.

Az alábbi szektorok alkotják a célpiac legnagyobb potenciállal rendelkező szektorait:

 • Telekommunikációs szektor (telefontársaságok, adatkommunikációs cégek, kábeltévé szolgáltatók)
 • IT és irodaautomatizálási karbantartó cégek (komputerek, iroda berendezések, ATM-ek, pénztárgépek)
 • Ipari termelőeszköz gyártók és karbantartók (autóipar, szerszámgépek)
 • Épületautomatizálási cégek (HVAC, felvonószerelők, biztonsági rendszerek)
 • Közművek (víz-, gáz-, és áramszolgáltatók)
 • Orvosi műszer gyártó és karbantartó cégek (röntgen, MRI, ultrahang)
 • Pénzügyi szolgáltatók (biztosítók)
 • FMCG gyártó és disztribútor cégek

Természetesen a mobil vállalatirányítási rendszerek területén (ahogy más gyorsan növekvő szektorokban is) több cég próbál piaci részesedést szerezni és a lehetőségeket kiaknázni. Az eddigi piaci tapasztalataink alapján alábbi az potenciális piaci/technológiai versenytársakat azonosítottuk és követjük figyelemmel:

 • Multinacionális eszközgyártók regionális képviseletei: általánosan elmondható, hogy a mobil vállalatirányítási rendszerek piacán először a hardver gyártó cégek jelentek meg saját megoldásaikkal, amelyek azonban a saját eszközeikhez kötődő, korlátozott megoldásokat nyújtanak
 • ERP rendszereket gyártó vállalatok: A nagy ERP szállítók szintén aktívak a területen, azonban a feladathoz szükséges speciális tudás és a komplexitás miatt csak perifériálisan foglalkoznak mobil alkalmazásokkal, nem kezelnek autonóm adatgyűjtő eszközöket, és megoldásaik csak a saját vállalatirányítási rendszerükhöz integrálhatóak. Ennek eredményeként mobil alkalmazásaik nehézkesek és drágák, továbbá az alaptevékenységhez képest számukra kevéssé profitábilis.
 • Egyedi fejlesztők: Számos egyedi fejlesztéseket végrehajtó cég is szállít vállalati mobil megoldásokat, azonban ezek általában adott projektre készült, nem termékesített, nem uniformizált rendszerek, így nem tudnak megoldást nyújtani a komplex igényekre, illetve termékként nem képviselhetőek a piacon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósul meg.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségujszechenyiterv.gov.humagzrt.hu